6 FINANSISKI

1 ZAKON ZA PERSONALNIOT DANOK OD DOHOD

2 ZAKON ZA DEVIZNOTO RABOTENJE

3 ZAKON ZA REGISTRIRANJE NA GOTOVINSKI PLACANJA

4 ZAKON ZA ZASTITA NA POTROSUVACITE

5 ZAKON ZA DANOKOT NA DODADENA VREDNOST

6 ZAKON ZA SMETKOVODSTVOTO NA BUDZETITE I BUDZETSKITE KORISNICI

7 ZAKON ZA AKCIZITE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s